DCL - ”Device for Connection of Luminaires”
     
-:-Tilbake til hovedsiden -:-
     

 

Hva er en DCL?
En sikker og enkel tilkobling av lamper

En ny standard

DCL står for ”Device for Connection of Luminaires”, og er et plugg- og stikkontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr utviklet for å øke sikkerhet ved montering eller bytte av fastmonterte lamper.

Sluttbruker risikerer ikke lenger å lage kortslutning, få elektrisk støt eller skape risiko for varmeutvikling ved en mulig dårlig terminert kobling av lampen.

Gjennom internasjonalt samarbeid har man kommet frem til en felles ny standard for dimensjoner og tekniske spesifikasjoner også for lampeuttak. Ved å slutte seg til disse har NEK gjennom standarden NEK EN 61995 (konform med IEC61995), lagt til rette for at produkter i samsvar med denne standarden kan brukes på tvers av landegrensene mellom alle land i Europa.

Pluggens utforming er gitt, i tillegg til at dette legger føringer for hvordan uttaket må være utformet for å passe til pluggen.

Ved harmonisering til en felles europeisk standard er det sannsynlig at man etter hvert også skal få kjøpt lamper med ferdigmontert plugg. Slik vil utskifting av lamper bli vesentlig enklere og ikke minst sikrere for sluttbrukeren.

Svenske lampeuttak ikke normert i Norge

Vær oppmerksom på at man i Sverige har et nasjonalt lampeuttak som i noen tilfeller også har vært installert i Norge.

Dette gamle svenske uttaket er ikke i samsvar med de nye europeiske og norske normene, og er i henhold til NEK 400:2010 ikke et normert alternativ for installasjon av fastmontert belysning i Norge.

.