DCL - ”Device for Connection of Luminaires”
     
-:- Hva er en DCL? -:- Sikkerhetskrav -:- Eksempelbilder av ulike installasjoner -:- ELKO DCL-produkter -:-
    -:- Brukerveiledning (1.2MB) -:-

 

Nye krav og ny standard

Oppdatert installasjonsnorm (NEK 400:2010) krever blant annet økt sikkerhet ved tilkobling av fastmonterte lamper. I henhold til denne normen, skal ikke nye lampepunkt avsluttes med en ”sukkerbit” i en koblingsboks.

Fast tilkobling av lamper, stikkontakt eller DCL

Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal i henhold til installasjons-forskriftene enten være:

  • Fast tilkoblet eller
  • Tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med
    • Stikkontakt i samsvar med NEK 502 eller
    • En DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2


Hva er DCL en erstatning for?

Oppdatert installasjonsnorm (NEK 400:2010) krever blant annet økt sikkerhet ved tilkobling av fastmonterte lamper, og den velkjente ”sukkerbiten” er ikke lenger i henhold til normen brukt som avslutning i nye installasjoner. I forbindelse med ny europanorm for DCL har man i Sverige en 10 års overgangsordning for innføring av ny EN61995.

Vær oppmerksom på at dette svenske uttaket ikke lenger vil være i samsvar med de nye europeiske og norske normene, og derfor ikke er et normert alternativ for installasjon av fastmontert belysning i Norge (jfr. NEK 400:2010).